mmet_1.png1.6.2013 voimaan tulleen lain mukaan energiatodistus tarvitaan rakennuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä . Uusi energiatodistus otetaan käyttöön vaiheittain:

1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 ja sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset

1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset

1.7.2016: Uimahallit, jäähallit, varastorakennukset ja yli 50 m2 autotallit

1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan ja sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen.